Asian dating auckland nz dating russian email to emails

Rated 4.96/5 based on 512 customer reviews

Britský cestovatel James Cook následovně poangličtil název na New Zealand.

Název nemá nic společného s anglickým názvem Zealand pro dánský ostrov Sjælland.

Mnoho nádherných jezer, která leží v hustě zalesněných horských údolích, napájejí prudké řeky.

Na východ od Jižních Alp se rozkládá úrodná Canterburská nížina, největší rovina na Novém Zélandu.

Nejvyšším vrcholem Jižního ostrova je Mount Cook (3754 m).

Nejvyšším vrcholem Severního ostrova je jedna ze čtyř sopek, sopka Ruapehu (2797 m).

Zemětřesení nejsou ničím výjimečným, zřídkakdy však představují nebezpečí.

Ve smlouvě z Waitangi z roku 1840 je Maorům, tvořícím 12 % populace, zaručena rovnoprávnost, smlouva je také základem novozélandské národní identity.

Hlavní zásluhu na pevném spojení Nového Zélandu s metropolí mají skotští přistěhovalci, kteří byli proti zabírání půdy drobných rolníků velkostatkáři v jejich mateřské zemi, přivedli však svou novou zem k prosperitě a hrdosti na toto společenství. století se osadníci a Maorové přeli o půdu a došlo k několika krutým válkám, v jejichž důsledku Maorové přišli o mnoho svých práv a území, zděděných po předcích.

Leave a Reply