Xxx sex aaa

Rated 4.95/5 based on 678 customer reviews

Samtidigt ändrades förordningen så att bokstaven T inte längre ska anges på taxiskyltar..

Av svenska alfabetets 29 bokstäver används endast 23, till exempel för att vissa bokstäver är utseendemässigt förvillande lika, som O och Q eller uttalas likartat som I och J.

På snöskotrar och traktorer ska den placeras framtill på fordonet medan den på mopeder, motorcyklar och släpfordon ska placeras baktill.

Transportstyrelsen gjorde under hösten 2010 en revidering av vilka bokstavskombinationer som bör vara undantagna och varför.

Transportstyrelsen föreskriver registreringsskyltarnas utformning. De finns i enradigt respektive tvåradigt utförande.

På skyltar tillverkade efter 1993 ses skyltens tillverkningsdatum längst upp i högra hörnet.

Skyltarnas utformning har förändrats genom åren, men samtliga har haft reflekterande botten och bokstäver, siffror och kant i svart.

Leave a Reply